Wednesday, 19 October 2011

PENGENALAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN : BAB 1

1.Menjelaskan secara umum definisi pengintegrasian teknologi dalam pendidikan.
Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip saintifik untuk merancang dan melaksanakan sistem pengajaran. Penekanan adalah kepada pencapaian objektif pendidikan yang tepat dan ianya boleh diukur, pemusatan kepada murid dan bukan kepada mata pelajaran.  

No comments:

Post a Comment